Bułgaria - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy, korzystając z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, mogą przekraczać granice Bułgarii (bez wiz) na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać tam, maksymalnie w sumie przez 90 dni w ciągu 180 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.

Warunki podróżowania / COVID-19

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Sofii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - aktualizacja 10.06.2022

Cypr - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy, korzystając z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, mogą przekraczać granice Cypru (bez wiz) na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać tam, maksymalnie przez 90 dni od daty wjazdu. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.

Warunki podróżowania / COVID-19

Źródło: Ministerstwo Turystyki Republiki Cypru, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - aktualizacja 20.07.2022

Grecja - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy, korzystając z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, mogą przekraczać granice Grecji (bez wiz) na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać tam, maksymalnie przez 90 dni od daty wjazdu. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych, podczas procedury zakwaterowania w obiekcie pobierana jest taksa turystyczna, płatna bezpośrednio w recepcji.

Warunki podróżowania / COVID-19

Źródło: Ministerstwo Turystyki Republiki Grecji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - aktualizacja 19.05.2022

Hiszpania - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy, korzystając z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, mogą przekraczać granice Hiszpanii (bez wiz) na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać tam, maksymalnie przez 90 dni od daty wjazdu. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych, podczas procedury zakwaterowania w obiekcie pobierana jest taksa turystyczna, płatna bezpośrednio w recepcji (dot. Costa Brava, Majorka).

Warunki podróżowania / COVID-19

Żródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - aktualizacja 10.05.2022

Malta - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy, korzystając z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, mogą przekraczać granice Malty (bez wiz) na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać tam, maksymalnie przez 90 dni od daty wjazdu. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych, podczas procedury zakwaterowania w obiekcie pobierana jest taksa turystyczna, płatna bezpośrednio w recepcji.

Warunki podróżowania / COVID-19

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Valletcie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - aktualizacja 26.07.2022

Turcja - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy podróżujący do Turcji turystycznie na okres do 90 dni, w ciągu 180 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Obywatele polscy, mogą przekraczać granicę Turcji na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że dokument tożsamości powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład smaolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.

Warunki podróżowania / COVID

Źródło: Ministerstwo Turystyki Republiki Grecji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - aktualizacja 01.06.2022

Włochy - zniesiono zarządzenia COVID-19

Obywatele polscy, korzystając z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej, mogą przekraczać granice Włoch (bez wiz) na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego i przebywać tam, maksymalnie przez 90 dni od daty wjazdu. Małoletni mogą przekraczać granice na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego. Przy podróży samolotem - brak lub nieważność dokumentu tożsamości skutkuje bezwzględną odmową wydania karty wstępu na pokład samolotu. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.

Warunki podróżowania / COVID-19

Aktualizacja: 28.05.2022

 

Zasady bezpieczeństwa

Przekazujemy informację na temat możliwych restrykcji oraz przepisów sanitarnych, które obowiązywać mogą w miejscach wakacyjnego pobytu. Główne elementy standardów bezpieczeństwa dotyczą dystansu społecznego, zasad higieny oraz dezynfekcji. Szczegółowe wytyczne ustalane są zgodnie z rekomendacjami lokalnych i międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie oraz bezpieczeństwo sanitarne i mogą różnić się w poszczególnych krajach, a nawet regionach.

Lotnisko, terminal pasażerski:

 • możliwy kontrolny pomiar temperatury, będący podstawą wejścia podróżnego do terminala lub później dopuszczenia pasażera do lotu. Pomiar temperatury możliwy jest ponownie na lotnisku docelowym.

 • wymóg noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos

 • w zależności od przewoźnika lotniczego i kierunku podróży możliwy wymóg wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i miejscu pobytu

 • możliwe niestandardowe procedury podczas boardingu, korzystania z autobusów lotniskowych itd. np. wejście/wyjście z samolotu może odbywać się stopniowo w mniejszych grupach, ograniczona liczba pasażerów autobusu.

 • wymóg bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi naziemnej.

Na pokładzie samolotu:

 • pokład samolotu podlega systematycznym dezynfekcjom specjalnymi środkami biobójczymi, samoloty wyposażone są także w specjalne filtry, które skutecznie zabezpieczają przed 99% bakterii i wirusów na pokładzie

 • bezwzględny wymóg stosowania się do wytycznych personelu pokładowego

 • wymóg noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos podczas całego lotu

 • możliwy wymóg wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i miejscu pobytu

 • ograniczony serwis pokładowy do obsługi „no contact” celem zminimalizowania kontaktu bezpośredniego z załogą

Transfery:

 • wszystkie pojazdy transferowe podlegają regularnej dezynfekcji, kierowcy zobowiązaniu są do stosowania środków ochrony osobistej

 • dostęp do pojazdów może być organizowany w uporządkowanych kolejkach (z zachowaniem dystansu)

 • zakaz lub ograniczona pomoc obsługi transferu przy przenoszeniu, załadunku bagaży

 • wymóg noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos zarówno w pojazdach podczas całej podróży, jak i w miejscu zbiórki oraz podczas przystanków

Hotel:

 • ograniczenia ilości turystów w hotelu lub w jego wybranych strefach ogólnodostępnych np. w recepcji, restauracji, sali animacyjnej itp. jak również np. ograniczenia ilości osób przy jednym stoliku

 • zakaz lub znaczne ograniczenia przebywania w hotelu osób, które nie są gośćmi lub obsługą obiektu

 • ściśle określone przez lokalne normy procedury czystości np. sprzątanie pokoi, miejsc ogólnodostępnych, dezynfekcja stref basenowych, restauracji itp.

 • celem zachowania dystansu społecznego serwis sprzątający może być ograniczony, a sprzątanie możliwe tylko pod dłuższą nieobecność gości. Mając na względzie właściwą dezynfekcję i wentylację pokoi przed zakwaterowaniem nowych gości, modyfikacji mogą ulec standardowe godziny obowiązywania dób hotelowych (godzina zakwaterowania i opuszczenia pokoju)

 • w miejscach intensywnie użytkowanych przez gości wymóg stosowania środków dezynfekujących

 • organizacja serwisu w taki sposób by umożliwić utrzymanie dystansu społecznego np. indywidualne procedury check-in, wyznaczone godziny korzystania z posiłków, wymóg wcześniejszej rezerwacji fitness itp.

 • w restauracjach i barach ograniczenie samoobsługi (również w przypadku posiłków w formie bufetu). W przypadku bufetów możliwe osłonięcie dań ekranami ochronnymi, serwis przez obsługę hotelu

 • ograniczenia w dostępie do infrastruktury, w tym sportowej np. fitness, zaplecze spa, sauny, jacuzzi, baseny kryte itp.

 • zalecane są płatności kartą lub innymi środkami elektronicznymi, najlepiej zbliżeniowymi

Destynacja, miejsce wakacyjnego pobytu:

 • wymóg zachowanie środków ostrożności i dystansu społecznego (1,5m-2m),

 • limity osób mogących jednocześnie przebywać w przestrzeniach wspólnych zarówno w publicznych strefach otwartych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych

 • wymóg noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos zarówno w publicznej przestrzeni otwartej jak i w pomieszczeniach zamkniętych, w tym w środkach transportu publicznego. Obowiązek ten najczęściej nie obowiązuje na plażach, pod warunkiem zachowania wymaganego dystansu społecznego

 • zakaz towarzyskich i publicznych imprez masowych oraz zgromadzeń z wyjątkiem tych, do których zastosowanie mają szczególne zasady (ograniczenie dotyczyć może zarówno miejsc publicznych jak i prywatnych)

 • ograniczenia w dostępie do usług lub zmienione ramy czasowe otwarcia miejsc użyteczności publicznej w tym m.in. restauracji, kawiarni, sklepów, kin, muzeów, serwisu komunikacji lokalnej, ośrodków sportowych, parków wodnych, parków rozrywki itp.

 • ograniczenia w poruszaniu (tym samym realizacji wycieczek lokalnych). Zwracamy szczególną uwagę, iż chęć zwiedzania innego regionu (innej wyspy) niż ten, na którym zarezerwowano pobyt może wiązać się np. z obowiązkiem wykonania dodatkowych testów

 

Biuro Podróży ATUR sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne i aktualne. Staramy się na bieżąco śledzić wytyczne i niezwłocznie informować o obowiązujących restrykcjach, mając jednak na uwadze iż przepisy zmieniać mogą się bardzo dynamicznie, podkreślamy, że publikowane przez Biuro Podróży ATUR sp. z o.o. dane traktować należy wyłącznie jako informacje ogólne i rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Rekomendujemy obserwowanie także komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne, ale przede wszystkim bieżących doniesień i informacji instytucji rządowych i sanitarnych.